Nhận chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816

15/12/2016

Thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh”.

Căn cứ vào nhu cầu cần chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện tuyến trên cho bệnh viện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên đã tổ chức nhận chuyển giao gói kỹ thuật " Điều trị và kiểm soát đau cột sống" của Bệnh viện Châm cứu Trung ương từ ngày 30/9/2016 đến ngày 07/10/2016. 
Tham gia đợt tập huấn chuyển giao kỹ thuật " Điều trị và kiểm soát đau cột sống" đã có gần 60 bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng của bệnh viện và của các khoa, tổ YHCT các bệnh viện đa khoa tuyến huyện.
Qua tập huấn chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng đã  được thực hành kỹ thuật điện mãng châm để điều trị đau cột sống.
Thông qua chương trình chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816 của bện viện Châm cứu Trung ương đã giúp cho đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện có thêm kỹ thuật mới để điều trị cho bệnh nhân. Qua đó, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh./.


Nguồn tin: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên

Tác giả: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên

Các tin khác: