Giúp đỡ xã, thôn buôn khó khăn

15/12/2016

Thực hiện kế hoạch số 68 – KH/TU, ngày 14/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 55- KH/ĐUK, ngày 21/2/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai mô hình “ Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, Đảng bộ bệnh viện YHCT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền cho đảng viên, cán bộ viên chức về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện mô hình. 

Năm 2014, cùng với CBVC ngành y tế, CBVC bệnh viện đã đóng góp được 3.605.000đ để xóa 01 nhà tạm và đào 01 giếng nước cho nhân dân xã Eachrang. Bên cạnh đó bệnh viện cũng đã giúp trạm y tế xã Eachrang bổ sung thêm tài liệu chuyên môn gồm 01 bộ tranh châm cứu và 01 cuốn sách "những cây thuốc nam thông dụng ở Phú Yên"
Ngoài ra cấp ủy kết hợp với chính quyền vận động đảng viên, CBVC bệnh viện mỗi người ủng hộ một ngày lương từ thu nhập tăng thêm để giúp đỡ hộ nghèo của xã Eachrang – Sơn Hòa. Ngày 24/8/2015 Bệnh viện đã trao tặng 12 chiếc xe đạp cho học sinh thuộc hộ nghèo xã Eachrang, huyện Sơn Hòa với tổng số tiền là 16.000.000 đồng (từ nguồn tiền quyên góp năm 2014 và 2015).  


Tiếp tục thực hiện kế hoạch “ Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” của Bệnh viện, CBVC bệnh viện đã đóng góp được 7.600.000 đồng để giúp hộ nghèo và tặng 50 xuất quà cho học sinh vượt khó học giỏi thuộc trường Tiểu học và THCS xã Eachrang huyện Sơn Hòa.   


Tuy số tiền đóng góp không nhiều, nhưng đã thể hiện tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ của đảng viên, cán bộ viên chức bệnh viện đối với những sẻ hộ gia đình nghèo xã Eachrang./. Nguồn tin: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên

Tác giả: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên