Công tác phát triển Đảng của Chi bộ Liên phòng

10/05/2017

Chi bộ Liên phòng thuộc Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền được thành lập theo quyết định số 01-QĐ/ĐBBV, ngày 02/01/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ bệnh viện, trên cơ sở tổ đảng Liên phòng. Khi mới thành lập chi bộ có 11 đảng viên, đến nay chi bộ đã phát triển lên 15 đảng viên. Có được kết quả trên là nhờ cấp ủy , đảng viên trong chi bộ đã làm tốt công tác phát triển đảng, xem công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Hàng năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới; phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng, nhất là quần chúng ưu tú từ tổ chức Đoàn Thanh niên. Coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ và mỗi đảng viên.
Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, trong không khí tươi vui của mùa xuân, với tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, ngày 03/02/2017 chi bộ Liên phòng đã tổ chức lễ kết nạp cho 02 đảng viên mới, trong đó có 01 đảng viên nữ là đoàn viên TNCSHCM. Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới đã được tổ chức long trọng, qua đó giúp cho đảng viên mới có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ mới, để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.
Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, chi bộ Liên phòng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên mới năm 2017, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, tiếp tục xây dựng chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.


Nguồn tin: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên

Tác giả: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên