.: Thầy thuốc của bạn

30/06/2020

Bài thuốc Bổ tâm thận có tác dụng “Bổ thủy chế hỏa”, tức là bổ Thận thủy để chế ngự Tâm hỏa.

01/12/2016
 Rong kinh là hiện tượng chu kỳ kinh nguyệt kéo dài trên 7 ngày và lượng máu mất đi vượt quá 80ml/chu kỳ kinh nguyệt (bình thường: 40 – 60ml/ chu kỳ) sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe phụ nữ nếu không được điều trị và phòng ngừa hiệu quả.