.: Giới thiệu

15/12/2016
Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên được thành lập tháng 10 năm 1975, là bệnh viện chuyên khoa hạng III, đầu ngành về YHCT của tỉnh. Hiện nay Bệnh viện có 10 khoa, phòng gồm 4 phòng chức năng và 6 khoa lâm sàng, cận lâm sàng, dược.