.: Giới thiệu

01/12/2016
T.T.Ư.T. BS. Lê Bá Thính
Giám đốc bệnh viện YHCT Phú Yên

Y học cổ truyền Việt Nam có truyền thống từ lâu đời, đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trải qua nhiều thời kỳ, nền YHCT ngày càng được phát triển, không những được nhân dân lưu giữ và phát huy, mà  đặc biệt là được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc thừa kế, phát huy và phát triển nền y dược học cổ truyền phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.