Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tệp VB

1

24/2017/NQ-HĐND

21/09/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (2)

1.NQ24.017.UBNDPY- Gia dich vu KCB.pdf

2

24/2017/NQ-HĐND

21/09/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT (1)

2.NQ 24.2017.UBNDPY- Gia dich vu KCB.pdf

3

15/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ BHYT

NQ15.2019.HDND. Gia Vien phi.pdf

4

2140/QĐ-UBND

06/11/2018

Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

4. Quy hoach nganh y te 2030.pdf

5

62/KH-UBND

17/03/2020

Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

3. KH 62.2020.UBND- Phat trien YDCT 2030.pdf

6

109/2014/NQ-HĐND

25/07/2014

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

NQ-109 HDND tinh.pdf