Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tệp VB

1

3319/QĐ-BYT

19/07/2017

Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2”

QD 3319.docx

2

4495/QD-BYT

30/10/2015

Ban hành hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn, an ninh thông tin trong các đơn vị trong ngành y tế

3-11-2015_QD 4495.PDF

3

4494/QD-BYT

30/10/2015

Ban hành quy trình phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế

3-11-2015_QD 4494.PDF

4

4159/QD-BYT

13/10/2014

Ban hành quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế

4159 QÐ-BYT 24_11_2014.PDF

5

1482/QD-BYT

18/04/2017

Quyết định phê duyệt hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh cúm A(H7N9)

QD 1482_Huong dan giam sat va phong chong A H7N9.pdf

6

567/QD-BYT

21/02/2017

Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A (H7N9) tại Việt Nam

QD 567 Ke hoach hanh dong chong A H7N9 tai VN.pdf