Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tệp VB

1

24/2017/NQ-HĐND

21/09/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (2)

1.NQ24.017.UBNDPY- Gia dich vu KCB.pdf

2

24/2017/NQ-HĐND

21/09/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT (1)

2.NQ 24.2017.UBNDPY- Gia dich vu KCB.pdf

3

15/2019/NQ-HĐND

06/12/2019

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ BHYT

NQ15.2019.HDND. Gia Vien phi.pdf

4

2140/QĐ-UBND

06/11/2018

Quy hoạch phát triển ngành Y tế tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

4. Quy hoach nganh y te 2030.pdf

5

62/KH-UBND

17/03/2020

Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

3. KH 62.2020.UBND- Phat trien YDCT 2030.pdf

6

1245/KH-SYT

20/05/2020

Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

KH 1245.2020.SYT- KH Phat trien YDCT 2030.pdf

7

3319/QĐ-BYT

19/07/2017

Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2”

QD 3319.docx

8

4495/QD-BYT

30/10/2015

Ban hành hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn, an ninh thông tin trong các đơn vị trong ngành y tế

3-11-2015_QD 4495.PDF

9

4494/QD-BYT

30/10/2015

Ban hành quy trình phản ứng với các sự cố an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị trong ngành y tế

3-11-2015_QD 4494.PDF

10

4159/QD-BYT

13/10/2014

Ban hành quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế

4159 QÐ-BYT 24_11_2014.PDF

11

109/2014/NQ-HĐND

25/07/2014

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/2012/NQ-HĐND, ngày 14/9/2012 của HĐND tỉnh về Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

NQ-109 HDND tinh.pdf

12

40/2009/QH12

23/11/2009

Luật khám bệnh, chữa bệnh

96165_L40QH.DOC

13

29/CT-TTg

26/11/2012

Chỉ thị về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

29CT.doc

14

1482/QD-BYT

18/04/2017

Quyết định phê duyệt hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh cúm A(H7N9)

QD 1482_Huong dan giam sat va phong chong A H7N9.pdf

15

567/QD-BYT

21/02/2017

Quyết định phê duyệt kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A (H7N9) tại Việt Nam

QD 567 Ke hoach hanh dong chong A H7N9 tai VN.pdf