KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA

12/12/2016

Tóm tắt đề tài:
- Phát triển Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cho người dân là vấn đề được nhiều nước trên thế giới quan tâm và coi đây là một trong những yếu tố then chốt trong chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Ngày nay, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của Y học hiện đại (YHHĐ), Y học cổ truyền (YHCT) Việt Nam vẫn tiếp tục được bảo tồn, phát triển và phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
- Mục tiêu: Khảo sát tình hình ứng dụng các phương pháp y học cổ truyền của người dân thành phố Tuy Hòa trong chăm sóc sức khỏe.
Khảo sát kiến thức về y học cổ truyền và các yếu tố liên quan đến kiến thức về y học cổ truyền của người dân thành phố Tuy Hòa .
 . - Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, trên 400 người dân từ 18 tuổi trở lên sống tại  thành phố Tuy Hòa.
- Kết quả: Qua khảo sát 406 người dân, chúng tôi nhận thấy :  
Tỷ lệ người dân sử dụng YHCT để phòng, chữa bệnh chiếm 80%.
 Sự hiểu biết về các cây thuốc có tại địa phương (nhóm cây rau ăn - làm thuốc, cây ăn quả - làm thuốc, cây cảnh - làm thuốc...) của người dân còn thấp ( 52,7%).
Có 58,6% người dân có kiến thức về các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT trong đó kiến thức chung về các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT từ trung bình trở lên chiếm 59, 6%, trong đó loại tốt đạt 20,9%, loại trung bình 22,4%. Có 41,4% người dân có kiến thức chung về các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT ở mức độ kém.
Người dân tiếp nhận các thông tin kiến thức về YHCT chủ yếu từ đài phát thanh, truyền hình (85,7%), qua cán bộ y tế chỉ chiếm 49,2%.
Trong số các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT thì phương pháp xông được người dân sử dụng nhiều nhất (chiếm 64,7%), tiếp đến là các phương pháp uống thuốc (55,1%) ....
  Nhóm bệnh sử dụng YHCT để điều trị  nhiều nhất là cảm cúm, tiếp đến là bệnh xương khớp ….
Có sự liên quan giữa giới, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ, sử dụng YHCT với kiến thức về cây thuốc (P<0,05). 
Có sự liên quan giữa giới, nghề nghiệp, trình độ học vấn và sử dụng YHCT với kiến thức về phương pháp chữa bệnh (P<0,05).  
Không có sự liên quan giữa độ tuổi với kiến thức về phương pháp chữa bệnh bằng YHCT (P>0,05).
  - Kết luận:  
Sự hiểu biết về cây thuốc và kiến thức về các phương pháp chữa bệnh bằng YHCT của người dân còn thấp.
Những phương pháp chữa bệnh bằng YHCT được người dân dùng nhiều là: Xông, uống thuốc, xoa bóp bấm huyệt.
Nguồn cung cấp thông tin kiến thức về YHCT cho người dân chủ yếu từ phát thanh, truyền hình (chiếm 85,7%) .
Có sự liên quan giữa giới, nghề nghiệp, độ tuổi, trình độ học vấn, sử dụng YHCT với kiến thức về cây thuốc. Có sự liên quan giữa giới, nghề nghiệp, trình độ học vấn và sử dụng YHCT với kiến thức về phương pháp chữa bệnh. 
Không có sự liên quan giữa độ tuổi với kiến thức về phương pháp chữa bệnh bằng YHCT.Nguồn tin: Bệnh viện Y học cổ truyền Phú Yên

Tác giả: Bs Vũ Thị Phượng